Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DODATEK OSŁONOWY

UWAGA

Dodatek Osłonowy przyjmowanie wniosków do 31.10.2022r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawione zostaną bez rozpoznania.

 

Dodatek osłonowy jest elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny żywności, energii i gazu.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie prowadzącej gospodarstwo domowe jednoosobowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł. netto;
 2. osobie prowadzącej gospodarstwo domowe wieloosobowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł netto na osobę.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy przekracza kwotę, o której mowa wyżej, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Jeżeli jednak wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tą zasadą, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych:

 1. w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
 2. w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy przekracza kwotę, o której mowa wyżej, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Jeżeli jednak wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tą zasadą, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Aby otrzymać podwyższoną kwotę dodatku, źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB).

Co zrobić, aby uzyskać dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy można składać:

 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej przy ulicy Królewskiej 8 w Zduńskiej Woli
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia do 31 października.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

INFORMACJA O PRZYZNANIU DODATKU OSŁONOWEGO

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej zostanie poinformowany o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

ZAŁĄCZNIKI:

 • DODATEK OSŁONOWY WNIOSEK
  Utworzono dnia 10.08.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • KLAUZULA
  Utworzono dnia 10.08.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą